Kế hoạch năm học 2016 - 2017

Kế hoạch năm học 2016-2017

Số kí hiệu Số 52/THPĐ
Ngày ban hành 05/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/09/2016
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực chỉ đạo
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Người ký Phan Thị Anh

Nội dung

            PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐIỀN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

       
       
          Số 52/KH-THPĐ                                                                                Phương  Điền, ngày 30 tháng 9 năm 2016
                                    
                                                                      KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016- 2017
 
 
   
Căn cứ văn bản số 1347/SGDDT-GDTH ngày 09 tháng 9 năm 2016 về hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2016 – 2017 của SGD&ĐT Hà Tĩnh.
Căn cứ công văn số: 588/PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 về  hướng nhiệm vụ 2016 – 2017 cấp tiểu học
Xét thực trạng địa phương và thực tế đơn vị.
         Trường Tiểu học Phương Điền  xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
Phần thứ nhất: Đặc điểm tình hình
  1. Đặc điểm của địa phương:
      Phương Điền là một xã miền núi thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nằm cách trung tâm huyện 22 km; lao động chủ yếu là nông nghiệp sản xuất một vụ. Là một địa phương luôn quan tâm, chăm lo đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo mọi điều kiện cho công tác dạy học của  nhà trường.
          2. Thực trạng của nhà trường:
          Năm học 2016 - 2017 trường có 7 lớp 185 em trong đó có 49 em Phương Mỹ
Khối lớp 1: 2 lớp 52 em                     Khối lớp 4: 1 lớp 27 em
Khối lớp 2: 2 lớp 39 em                     Khối lớp 5: 1 lớp 32 em
Khối lớp 3: 1 lớp 35 em                     Học sinh KT học hòa nhập: 1 em
          Tổng số CB, GV, NV:  18,   Nữ:  14. Trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 83%. Giáo viên văn hóa 11/7 lớp( 1GV đang nghỉ sinh)
Giáo viên đặc thù: Mỹ thuật: 01, TPT Đội: 01 
BGH: 02, Hành chính: 03, Đảng viên : 16
          Về cơ sở vật chất: Tổng số 17 phòng. trong đó có 7 phòng học văn hóa/7 lớp
          Văn phòng: 1, Phòng Hiệu trưởng: 1, P Hiệu trưởng 1, Phòng Y tế, kế toán 1, Phòng Nghệ thuật: 1, Phòng Thư viện: 2 , Phòng Thiết bị: 1, Phòng Hành chính: 1, Phòng Đội – Truyền thống :1, thiếu phòng Anh và Tin
          Thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng cho hoạt động dạy học và sinh hoạt của đơn vị
          Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn khá vững vàng. Tất cả giáo viên đều có ý thức rèn luyện và tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, hăng say tận tụy trong công việc chăm lo học sinh, luôn cố gắng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Số lượng đảng viên giữ chức vụ trong nhà trường luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị.
           Phần lớn các em chăm ngoan có ý thức học tập và tu dưỡng rèn luyện tốt, tham gia các hoạt động tập thể. Các em có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan nhà trường không có hiện tượng vi phạm đạo đức. Phụ huynh quan tâm đến việc học hành của con em và có ý thức xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp.
          Trường được sự quân tâm và chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT cũng như sự quan tâm và lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.
 Ngân sách đầu tư cho hoạt động giáo dục cơ bản đáp ứng cho mọi sinh hoạt của đơn vị. Vì vậy nhà trường đã có sự đầu tư, mua sắm trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công tác dạy học.
          Hàng năm các khoản vận động từ nguồn đóng góp của phụ huynh, nhà trường đều thực hiện đúng quy trình và quy định theo văn bản hướng dẫn 1702 của liên sở tài chính và giáo dục.
          Khó khăn: 
          Đội ngũ giáo viên còn thiếu giáo viên Thể dục, Hát nhạc, Tin học.  
          Số lượng học sinh nghèo và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chiếm khá lớn, học sinh đi học tương đối xa trên 4km có 52 em.  
          Về cơ sở vật chất, TBDH đủ điều kiện tối thiểu cho dạy học và sinh hoạt, chưa đáp ứng với yêu cầu trường chuẩn vững chắc.
          Trường nằm trên địa bàn xa của huyện Hương khê, ngân sách địa phương hạn chế, kinh phí đầu tư cho xây dựng CSVC nhà trường còn rất ít;  trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em.
          Trường có quy mô nhỏ, ít học sinh nên mọi hoạt động của nhà trường cũng gặp không ít khó khăn nhất là hoạt động bề nổi và công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học hàng năm.
              3. Thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua và trong những năm gần đây: Đạt loại khá
          Chất lượng :
          Tỉ lệ học sinh Hoàn thành kiến thức - kĩ năng: 98%
          Học sinh đạt năng lực, phẩm chất: 100%.
          Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
  1. Những cơ hội và thách thức:
          Cơ hội:
          Trường được sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp các ngành, sự ủng hộ của đại đa số các bậc phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
          Đội ngũ CBGV giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình, yêu nghề và tận tâm với công việc. Nội bộ nhà trường đoàn kết nhất trí cao, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chung.
          Học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, đa số có ý thực học tập tốt.
          Thách thức:
Trường thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa, đời sống của phụ huynh không đồng đều, một bộ phận cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em.
          Cơ sở vật chất của nhà trường đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, trong khi nguồn đầu tư cho giáo dục của địa phương còn hạn chế, chưa có phòng Anh và Tin.
          Chất lượng học sinh còn thấp so với mặt bằng chung; ý thức học tập và sự cố gắng vươn lên của một số học sinh còn hạn chế. Khoảng cách từ nhà đến trường của các em còn xa
          Hệ thống thư viện, thiết bị còn nghèo nàn về tài liệu tham khảo, chưa đáp ứng các yêu cầu của dạy học trong giai đoạn hiện nay.
Trường nhỏ, học sinh ít nên ngân sách nhà nước cấp hàng năm còn có phần hạn hẹp.
Là đơn vị nhiều năm liền đạt loại khá, TB. Tỉ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp còn khiêm tốn. Hiện tại không có giáo viên Hát nhạc, Thể dục, Tin học. 
                                                                                   Phần thứ hai
                                                           PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
                                                                   VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
     Năm học 2016 – 2017 tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong nhà trường, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.
Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; tổ chức có hiệu quả mô hình trường học mới tại các lớp 3,4,5; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; duy trì áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dụcs; dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.       
                                                                   II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Chỉ tiêu : Học sinh
Kiến thức kĩ năng: Đạt 98%
           Phẩm chất, Năng lực: 100%                               
           Hoàn thành XS: 30%             Hoàn thành Tốt: 25%.             
           Hoàn thành chương trình lớp học: 98%, CTTH: 100%
           Đạt giải cấp Huyện: 2 em
                               Giáo viên:
          CSTĐ: 4, LĐTT:  6      SKKN: 4 bản cấp huyện  
                     Tập thể:
Chi bộ: TSVM
Tr­ường:  Tiên tiến        Tổ TTXS     2
Công đoàn:  VMXS
Đôi:  Xuất sắc     
          III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
          1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:
        a, Các chỉ tiêu:
 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh,      
- Đánh giá xếp loại giáo  theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Đánh giá Hiệu trưởng, Hiệu phó theo chuẩn.
         b, Các nhiệm vụ, giải pháp:
Tổ chức kí cam kết thi đua đầu năm nhân dịp khai giảng năm học mới.
           X©y dùng néi dung kÕ ho¹ch, triÓn khai cô thÓ, ®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm . Th­êng xuyªn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th«ng qua m«n d¹y học vµ sinh ho¹t tËp thÓ , ngoµi giê lªn líp, giáo dục KNS cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm… kh«ng ®Ó häc sinh vi ph¹m ®¹o ®øc mà được giáo dục một cách toàn diện.
Cụ thể : Mỗi thầy cô giáo hàng ngày phải làm theo một việc làm của Bác và phải được thể hiện trong công việc của mình. Đưa các hoạt động như Kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, rèn ý thức tiết kiệm vào trong các hoạt động giáo dục học sinh.
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.       
Mỗi thầy cô giáo phải thực sự gương mẫu trước học sinh, phải thể hiện được trong từng việc làm cụ thể. Hội đồng thi đua nhà trường theo dõi, và khích lệ từng cá nhân. Hàng tháng sơ kết công tác này trong cuộc họp Hội đồng nhà trường
Thực hiện “Đổi mới công tác quản lí” bằng cách phân công trách nhiệm và phát huy vai trò tích cực của mỗi tổ chức và cá nhân trong mọi hoạt động. Kết hợp thi đua với khen thưởng để khuyến khích mọi người có nhiều ý tưởng sáng tạo trong hoạt động nâng cao chất giáo dục toàn diện của nhà trường.
        Đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: Cụ thể hóa thành tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng của giáo viên. Mỗi CB, GV, NV hàng tháng xây dựng một kế hoạch cá nhân thực hiện xuyên  suốt trong cả năm học.
        Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Thông tư, văn bản của Bộ về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, quy định về dạy thêm, học thêm  trong nhà trường.
Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học và đánh giá ở giữa và cuối kỳ (theo tinh thần của Thông tư 30 điều chỉnh), không để học sinh "ngồi sai lớp", không để học sinh bỏ học;
Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học;. Văn bản liên ngành 1702 liên ngành GD&ĐT-Tài chính.
Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo 8 nội dung. Chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực tránh phô trương, hình thức.
 Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và sử dụng tài liệu GDKNS để thực hành thành kĩ năng cho học sinh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ đầu tuần; thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ trong học tập, sinh hoạt cho học sinh theo quy định
         Thực hiện tốt việc xây dựng cảnh quan nhà trường, sân trường, lớp học. Thường xuyên tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng học… xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Nhà vệ sinh sạch sẽ, nước sinh hoạt đủ, phù hợp tiêu chuẩn cho học sinh và giáo viên.
          Các khu vực được phân công cụ thể cho từng CBGV và học sinh các lớp để tự chăm sóc và bảo vệ.
Thường xuyên giáo dục cho học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tất cả các phòng học đều có câu 5 điều Bác Hồ dạy treo ở vị trí trang trọng để nhắc nhở học sinh hiểu, ghi nhớ và làm theo.  Đưa nội dung phổ biến pháp luật; giáo dục học sinh các kỹ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn giao thông và tai nạn thương tích, phòng chống bệnh dịch trong các buổi 2, HĐTT..
Xây dựng phòng truyền thống để lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các hiện vật có giá trị về truyền thống giáo dục của nhà trường như Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen…
Phát huy vai trò GVCN, giáo viên Tổng phụ trách Đội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống đồng thời lồng ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các hoạt động ngoại khóa phù hợp trong nhà trường.
      2. Công tác dạy học và giáo dục đạo đức học sinh:
    a, Các chỉ tiêu:
      Học sinh đạt giải trong giao lưu cấp huyện: 2 em
    Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và rèn luyện: 30%
    Học sinh hoàn thành tốt nội dung các môn học và rèn luyện: 25%
    Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%
    Hoàn thành kiến thức, kĩ năng: 98%;
    Năng lực, phẩm chất: đạt 100%.
    b, Các nhiệm vụ, giải pháp:Thực hiện tốt chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT
      Khối 1: Thực hiện tốt CGD môn Tiếng Việt và đảm bảo chất lượng giáo dục các môn học còn lại
      Khối 2: Day học theo chương trình hiện hành.
      Khối 3-5: Tổ chức lớp học theo Mô hình THM Việt Nam. Dạy và học đủ môn, đủ tiết.
      Kiểm tra chất lượng hàng tháng, tuần để điều chỉnh cách dạy, cách học.
      Đăng kí giảng dạy những nội dung hay được chuẩn bị một tuần trước.
      GVCN có kế hoạch bồi dưỡng năng lực và phụ đạo học sinh yếu phù hợp đúng thực tế của lớp.
      3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
    a, Các chỉ tiêu:
     Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 4 đồng chí. 
    Lao động tiên tiến cấp huyện: 6 đồng chí.
    Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 4 bản.
    Xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng: XS
     Chuẩn nghề nghiệp GVTH: XS: 2, Khá : 9, TB:2
    b, Các nhiệm vụ, giải pháp:
      Thực hiện “Đổi mới công tác quản lí” bằng cách phân công trách nhiệm và phát huy vai trò tích cực của mỗi tổ chức và cá nhân trong mọi hoạt động. Kết hợp thi đua với khen thưởng để khuyến khích mọi người có nhiều ý tưởng sáng tạo trong hoạt động nâng cao chất giáo dục toàn diện của nhà trường.
     Cụ thể hóa thành tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng của giáo viên. Mỗi CB, GV, NV hàng tháng xây dựng một kế hoạch cá nhân thực hiện xuyên  suốt trong cả năm học.
        Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng  “nghiên cứu bài học”.
        Tiếp tục tổ chức tốt các chuyên đề, hội thảo cấp tổ, cấp trường, giao ban hàng tuần hàng tháng tìm biện pháp khắc phục các hạn chế ngay sau tiết học, tuần học để điều chỉnh kịp thời cách dạy, cách hoc đảm bảo đạt hiệu quả cao hơn.
        Triển khai tốt chương trình công nghệ GD môn TV lớp 1: GV tích cực tự học tập nghiên cứu; BGH hỗ trợ về tư vấn, tạo mọi điều về thời gian, đồ dùng, và dự giờ thường xuyên để cùng với giáo viên tháo gỡ những khó khăn.
          Triển khai dạy học mô hình trường học mới: Thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực tổ chức dạy học và thực hiện các hoạt động giáo dục cho giáo viên.Tổ chức dạy học và giáo dục một cách linh hoạt. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tạo cơ hội để có sự gắn kết, phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên, nhà trường.
           Các lớp không dạy học theo Mô hinh THM: Lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để áp dụng một cách thiết thực trên cơ sở lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.
Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, tư vấn, giúp đỡ, động viên, khuyến khích để học sinh tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức .
Giáo viên hướng dẫn học sinh tự học cá nhân, tổ chức cho HS học tập theo nhóm một cách phù hợp, hiệu quả. chia sẻ thông tin trong nhóm, trước lớp; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Kịp thời kèm cặp những học sinh yếu cố gắng đến cuối năm tất cả học sinh đều đạt chuẩn kiến thức hoàn thành chương trình lớp học.
         Tăng cường vai trò tự quản của học sinh,  tổ chức các hoạt động tập thể để rèn các kỹ năng cho học sinh.. Sử dụng một số công cụ lớp học như hộp thư vui, hộp thư điều em muốn nói…
          Triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng chú trọng xây dựng, hoàn thiện các đơn vị kiến thức, tiết dạy, bài dạy, chủ đề có áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, an toàn;
Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới:
Giáo viên vận dụng phương pháp, quy trình dạy học Mỹ thuật mới vào các tiết học một cách sáng tạo trên cơ sở sử dụng vở tập vẽ và phân phối chương trình. Tổ chức CLB khéo tay theo các chủ đề để phát triển năng khiếu cho học sinh.
Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt cụm để được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và tập huấn về đổi mới dạy học mĩ thuật  theo “Tài liệu dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” do Phòng tổ chức..
Dạy học đối với học sinh khuyết tật: Toàn trường có 1 em khuyết tật học hòa nhập ở lớp 4 có đầy đủ hồ sơ quy định theo các văn bản hiện hành. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục khuyết tật. cùng với giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình để tạo điều kiện cho em được hòa nhập cùng các bạn.
Dạy hoc Anh văn: Thực hiện các lớp 3,4(4T/tuần, lớp 5: 2T/tuần)
Nhà trường và giáo viên tạo không khí vui chơi cho học sinh khi tham gia học Tiếng Anh, học sinh vừa học vừa chơi thông qua các hoạt động, giảm áp lực về ghi nhớ máy móc từ vựng và ngữ pháp cho học sinh.
Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn liên trường cần đi vào giải quyết các vấn đề thực tiễn mà giáo viên gặp phải trong dạy học Tiếng Anh theo hướng giao tiếp nhằm giúp cho việc giảng dạy hiệu quả và có chất lượng hơn.
Dạy học 2 buổi/ngày: Đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT:
Về xây dựng thời khóa biểu dạy học 2buổi/ngày: Thời lượng tối đa 07 tiết/ngày
Giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập tại lớp các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động tập thể, thư viện; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội,
Tổ chức dạy học buổi 2 theo định hướng:
+ Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hoạt động trải nghiệm khám phá, hoạt động ngoại khóa; chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh.
+ Phát triển thể chất cho học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thể dục, ca múa hát sân trường...
+ Tổ chức dạy học theo hình thức liên lớp, liên khối; câu lạc bộ, nhóm năng khiếu.
+ Duy trì hoạt động thư viện khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giáo viên, học sinh và cộng đồng.
Duy trì tổ chức bán trú cho học sinh với số lượng 50 em . Nhà trường thường xuyên theo dõi kiểm tra để đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm và an toàn về thân thể cho học sinh;
Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh theo quy định: Chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục; khuyến khích sử dụng CNTT trong dạy hoc.
BGH thăm lớp dự giờ thường xuyên để tư vấn góp ý nâng cao chất lượng dạy học.; Sử dụng hiệu quả của các đồ dùng dạy học. Mỗi GV có bộ hồ sơ tự học, BDTX để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
    Phân công BGH chỉ đạo hoạt động của các tổ chuyên môn:  Ngoài ra trong BGH cũng phân công các nhiệm vụ để quản lí và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Phân công tổ hành chính phục vụ thêm công tác bán trú .
      Mỗi CB-GV-NV phải có một bản kế hoạch cá nhân cụ thể từ thực tế nhiệm vụ được giao để đăng ký danh hiệu phấn đấu, chỉ tiêu thi đua  và các giải pháp sẽ triển khai để đạt được chỉ tiêu đó trong suốt năm học.
      4.Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và công tác tuyển sinh:
    a, Các chỉ tiêu:
    Giữ vững PCGDTHĐĐT mức độ II.
      Duy trì sĩ số học sinh 100%.
      Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1
      Học sinh HTCT lớp học : 98%
      Học sinh HTCTTH : 100%
    b, Các nhiệm vụ, giải pháp
    Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để đảm bảo phổ cập.
     Tổ chức điều tra chính xác hộ gia đình; nhập dữ liệu, xử lí, tổng hợp chính xác , báo cáo kịp thời theo quy định. Tiếp tục sử dụng phần mềm PCGD của Bộ và các hồ sơ PCGD theo quy định mới.
      Quan tâm và chăm sóc đúng mức đến trẻ khuyết tật hòa nhập và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt.
      Phân công giáo viên có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm để dạy các lớp phù hợp để HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ cao cũng như để huy động và làm tốt công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt chương trình công nghệ GD môn TV lớp 1 và phụ huynh yên tâm khi nhà trường triển khai dạy học theo Mô hình THM.
    5. Hoạt động ngoài giờ; giáo dục kỹ năng sống và hoạt động xã hội:
  a, Chỉ tiêu:
    100% học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ, giáo dục kỹ năng sống một cách tích cực và có hiệu quả.
 b, Các giải pháp:
       Chuyên môn, Đội, GVCN có kế hoạch thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống, đồng thời triển khai phù hợp, sát thực tế địa phương để phát huy khả năng giao tiếp và tiếp cận cuộc sống cho HS.
       Dựa trên công văn chỉ đạo của ngành, các nội dụng đã tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, chương trình và thời khóa biểu dạy lồng ghép và thực tế của địa phương       Thành lập 2 Câu lạc bộ Mỹ thuật và CLB thể chất do đ/c Dũng và đ/c Hà phụ trách được tổ chức vào buổi chiều. Giáo dục KNS cho học sinh ngoài việc dạy lồng ghép trong các môn học thì còn được phát huy tốt tác dụng vở thực hành KNS vào các buổi học thứ 2 trong tuần.
      Chú trọng đúng mức đến việc giáo dục lịch sử và truyền thống cho HS.
      Tổ chức các sân chơi, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” để giáo dục học sinh và để phát triển khả năng giao tiếp cho HS.
       Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các liệt sỹ để giáo dục học sinh truyền thống cách mạng và ý thức xây dựng, bảo vệ quê hương cho HS.
      Phối hợp tốt với Đoàn thanh niên, các xóm và các tổ chức xã hội trong công tác quản lý và giáo dục HS.
      6. Cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn:
    a, Các chỉ tiêu:
    Tham mưu để  xây dựng các tiêu chí của Tiêu chuẩn CSVC của trường chuẩn quốc gia mức độ I(Có kế hoạch cụ thể)
    b, Các nhiệm vụ, giải pháp:
      Thành lập Ban chỉ đạo, triển khai kiểm tra, rà soát trường , thư viện theo các tiêu chuẩn của Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Quyết định 01/2003/BGD&ĐT ra ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy định Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và bản qui hoạch trường  đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
       Đầu tư thêm kinh phí mua sắm tài liệu phục vụ giảng dạy của giáo viên và tài liệu tham khảo cho học sinh. Đồng thời lập kế hoạch xây dựng nâng cấp các phòng học, phòng chức năng đầy đủ, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành; gửi HĐND và UBND xã, phòng GD&ĐT để được phúc đáp.
       Phát huy tốt vai trò, tác dụng của tổ cộng tác viên thư viện, thiết bị trường học.
      Từng bước hoàn thiện các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của nhà trường.
       Có các giải pháp tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng nhà trường chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của trường, đặc biệt là phụ huynh lớp 1.
      7. Công tác xã hội hóa giáo dục:
    a, Các chỉ tiêu:
     Huy động được tất cả các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đều tham gia vào sự nghiệp giáo dục của trường. Mức huy động đã được TTHĐ, phụ huynh học sinh cho phép vận động 400-500 nghìn đồng/em/năm.
    b, Các giải pháp: 
    Tham mưu với Ban thường trực Hội đồng giáo dục xã củng cố nhân sự, xây dựng kế hoạch, các giải pháp thực hiện các tiêu chí đặt ra.
     Phối hợp Ban đại diện CMHS trong việc xây dựng kế hoach giáo dục, tuyên truyền, vận động nguồn nội, ngoại lực cho sự nghiệp giáo dục của trường.
     Triển khai sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.
     Phân công trách nhiệm rõ ràng của các thành viên trong từng tiểu ban, giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể.
     Tuyên truyền về công tác xã hội hóa qua các buổi họp của hội CMHS đầu năm, cuối kỳ I, cuối năm.
     Vận động quần chúng nơi cư trú tham gia đóng góp cho công tác giáo dục.
    8. Công tác thi đua:
    a, Các chỉ tiêu:
      Chi bộ: TSVM
     Trường: Tập thể lao động tiên tiến.
      Công đoàn: VMXS
      Đội: Đạt xuất sắc.
        100%  công chức, viên chức, chi đội, sao nhi đồng tham gia vào các phong trào thi đua.
    b, Các giải pháp:  
      Thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng ngay sau Hội nghị CB,CC,VC. Nhà trường và tổ chức Đội đều có kế hoạch Thi đua khen thưởng cụ thể.
      100% cán bộ giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua và tham gia vào các phong trào thi đua.
      Phát động các phong trào thi đua theo từng ngày lễ, từng kỳ.
      Khen thưởng cán bộ giáo viên, nhân viên khi kết thúc cuộc thi; cuối năm học.
      Khen thưởng học sinh theo từng chủ đề phát động trong tháng và cuối năm học.
      Biểu dương kịp thời những tấm gương về từng mặt của cán bộ, giáo viên, học sinh.
      Thực hiện khách quan, công bằng và phát huy tốt tính dân chủ trong công tác thi đua để tạo động lực cho CB, GV, NV và học sinh phấn đấu.
  1. Công tác quản lý giám sát và kiểm tra nội bộ:
      a. Chỉ tiêu:
      Kiểm tra nội bộ 1 lần/tháng.
      Kiểm tra toàn diện: 5 GV
      Kiểm tra chuyên đề: 7 GV
      Kiểm tra hồ sơ GV –HS hàng ngày, định kỳ và đột xuất.
      Kiểm tra công tác Y tế, Đội,  Thư viện, thiết bị…: hàng tháng và bất thường.
  1. Biện pháp thực hiện:
      Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ sau Hội nghị CNVC. Phát huy tốt vai trò của  ban kiểm tra nội bộ.
      Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể, chi tiết.
      Triển khai kiểm tra theo định kỳ, đột xuất.
      Công khai kết quả kiểm tra trong cuộc họp hội đồng.
      Hàng tuần, hàng tháng hoặc khi cần thiết nhắc nhở để chỉnh sửa ngay những sai sót về kiến thức, kỹ năng, lối sống, hồ sơ, quy chế….
      Lưu hồ sơ kiểm tra đầy đủ.
                                                                                  Phần thứ ba
                                                             CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM:
 
      Nội dung các hoạt động chính Thời gian thực hiện (tháng) Người chịu trách nhiệm
 
Ghi chú
 
   Trả phép, tập trung học sinh, họp phụ huynh, tham gia các chuyên đề, tuần 0 lớp 1. Xây dựng CSVC Tháng 8
 
BGH,giáo viên được phân công  
  Tổ chức khai giảng, Hội nghị đầu năm.
   Điều tra phổ cập. Tổ chức bán trú. Dạy học T1-T4
Tháng 9 CBGVNV  
Du   Duyệt kế hoạch năm học- KSCL đầu năm
        Tổng kết xây dựng CSVC đợt 1.
        HKPĐ cấp trường. Hoàn thành phổ cập
        Kiểm tra nội bộ cuối tháng. Tham gia các      chuyên đề do Phòng tổ chức; KĐCL
        
Tháng 10        x  
   Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
  Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà   giáo Việt Nam 20/11.
   Sinh hoạt cụm; HKPĐ cấp huyện
  Công nhận GVG cấp trường; ĐGHS giữa học kì
   Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
   Đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường;      Bồi dưỡng GV dự thi GVDG cấp huyện.
  Thu thập minh chứng để làm và hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng
 
Tháng 11
 
 
 
 
 
Tháng 12
      
       x
 
 
 
       x
 
 
    Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ kì 2;
    Tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện
    Đánh giá SKKN giáo viên tham dự hội thi GVDG cấp huyện
Tháng 1,2/2017         x  
   Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
   Tham gia GVG cấp huyện
    Đánh giá giữa học kì;
    Hoàn thành hồ sơ KĐCL GDPT.
Tháng 3        x  
   Tự đánh giá các hoạt động
    Dạy học theo kế hoạch
Tháng 4        x  
    Tổng kết năm học, đánh giá thi đua cuối năm, phân công trực hè. Khảo sát CSVC chuẩn bị cho năm học mới. Phân công trực hè Tháng 5/2017 Hiệu trưởng  
   Tổ chức cho học sinh và CB, GV nghỉ hè Tháng 6,7/2017 Hiệu trưởng  
   Tiếp thu các chuyên đề, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2017-2018
 
Tháng 8/2017 Hiệu trưởng  
 Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Kế hoạch này được triển khai đến tận CBGV, nhân viên và được tổ chức thực hiện trong năm học 2016 – 2017;
          Trên đây là kế hoạch năm học 2016- 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Yêu cầu toàn thể giáo viên, nhân viên cùng  tổ chuyên môn và các đoàn thể nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ liên hệ trực tiếp Ban giám hiệu nhà trường để được tư vấn, giúp đỡ. Hàng tháng, cuối học kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung các nội dung  để triển khai, thực hiện để đạt hiệu quả cao.


             Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
         - Phòng GD&ĐT(để b/c)
         - Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng        
         - CTCĐ, TBTTND                                                                                                   Phan Thị Anh
         - Lưu VT           

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây