Nhằm thực hiện kế hoạch tháng 4 năm 2019 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ...