Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và Thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 89 năm ngày thành lập Mặt trận ...