Thực hiện kế hoạch tháng 10 của Cụm chuyên môn số 6, chiều ngày 24 tháng 10 năm 2018 vừa qua trường Tiểu học Phương Điền đã tổ chức dạy ...